fbpx

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja ottamaan huomioon toiminnassamme terveys-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Kehitämme toimintaamme ympäristö- ja laatuohjelman mukaisesti ja päivitämme kehityskohteet vuosittain. Olemme panostaneet kestävän kehityksen mukaiseen ja vastuulliseen toimintaan muun muassa seuraavien toimenpiteiden avulla:

– Yhtiöllä on sertifioitu ISO 14001:n mukainen ympäristöjärjestelmä.

– Vuodesta 2001 lähtien tuotantolaitoksella on käytetty sähköenergian lähteenä ainoastaan tuulivoimaa. Tuulivoiman ansiosta olemme vuodesta 2001 lähtien säästäneet hiilidioksidipäästöjä yhteensä yli 24 000 tonnia, verrattuna hiililauhteella tuotettuun sähköön.

tuulivoimalogo_sin

– Keväästä 2018 lähtien yhtiöllä on oma aurinkovoimala, jonka koko kapasiteetti tulee yhtiön omaan käyttöön.

– Yhtiön jätevesipäästöjä tarkkailee riippumaton laboratorio.

– Toiminnasta syntyvä jäte lajitellaan ja kaikki kierrätyskelpoinen jäte toimitetaan kierrätettäväksi.

– Kaikki panimosta syntyvä mallasjäte toimitetaan hyötykäyttöön seuraavasti:

  • 500 kg yhtiön kesälampaiden ravinnoksi
  • 2000000 kg paikalliselle lihakarjatilalle eläinten rehuksi

lampaat-pihalla

– Lasi-, pahvi-, puu- ja paperijäte toimitetaan uusiokäyttöön.

– Energiajäte toimitetaan hyödynnettäväksi energiapolttoaineena.

– Alumiini- ja muu metallijäte toimitetaan hyödynnettäväksi materiaalina.

– Yhtiön käyttämä kaukolämpö tuotetaan paikallisella sahalaitoksella puun kuoresta ja lastusta.

– Tuotannossa käytettävä höyry tuotetaan nestekaasulla.

– Yhtiön koko henkilökunta on sitoutettu ympäristövastuullisuuteen omassa työympäristössään.

– Yhtiöllä on energiatehokkuussopimus.