fbpx

Hållbarhet

Vi har förbundit oss att följa principerna för hållbar utveckling och beakta hälso-, miljö- och säkerhetsaspekter i vår verksamhet. Verksamheten utvecklas i enlighet med ett miljö- och kvalitetsprogram, och utvecklingsobjekten uppdateras varje år. Vi har satsat på en verksamhet i enlighet med hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet bland annat genom följande åtgärder:

– Bolaget har ett certifierat kvalitetssystem i enlighet med ISO 14001.

– Sedan 2001 har produktionsanläggningen enbart använt vindkraft som källa för elenergin. Tack vare vindkraften har vi sedan 2001 sparat sammanlagt över 24 000 ton koldioxidutsläpp jämfört med el som producerats med hjälp av kol.

tuulivoimalogo_sin

– Sedan våren 2018 har bolaget ett eget solkraftverk och hela kapaciteten används av bolaget.

– Bolagets avloppsvattenutsläpp granskas av ett oberoende laboratorium.

– Avfallet som verksamheten producerar sorteras och allt återvinningsbart avfall transporteras för återvinning.

– Maltavfallet som bryggeriet producerar transporteras för nyttoanvändning enligt följande:

  • 500 kg blir mat för bolagets sommarfår
  • 2000000 kg blir foder för djuren på en lokal köttboskapsgård

lampaat-pihalla

– Glas-, papp-, trä- och pappersavfall transporteras för återvinning.

– Energiavfallet transporteras för att nyttjas som energibränsle.

– Aluminium- och det övriga metallavfallet transporteras för att nyttjas som material.

– Fjärrvärmen som vi använder produceras på ett lokalt sågverk av träbark och flis.

– Ångan som används i produktionen produceras med gasol.

– Bolagets hela personal har förbundit sig till miljöhänsyn i sin egen arbetsmiljö.

– Bolaget har ett energieffektivitetsavtal.