fbpx

Ölet tillverkas med vind- och solenergi

Miljövänlig fabrik

Bryggeriet som färdigställdes år 2001 var den första produktionsanläggningen i Norden som fick all sin elenergi från vindkraft. År 2018 byggdes områdets största solkraftverk i anslutning till bryggeriet. Det innebär att varje uppfriskande droppe tillverkas med vind- och solenergi. Det har varit en lösning med stor betydelse för miljön. Tack vare den har bryggeriet minskat sina koldioxidutsläpp med över 32 000 ton.

I takt med att bryggeriet har byggts ut har det hela tiden utvecklats och blivit mera ekologiskt. År 2021 byggdes en energieffektiv kylanläggning i bryggeriet.

Mäsken som uppstår vid öltillverkningen doneras till jordbruket för att användas som foder. Fåren som betar på gården utanför bryggeriet om somrarna får också äta av den. Jästrester komposteras och används som jordförbättringsmedel.

År 2016 fick bryggeriet i Letala ett fint erkännande då Greenpeace utsåg det till Finlands grönaste bryggeri.

Dryckerna från Laitilan Wirvoitusjuomatehdas tillverkas av rena råvaror i en ren miljö. Enligt en rapport från UNESCO har Finland världens bästa vatten. Landet har även bevisligen Europas renaste jordmån och luft. Bryggeriets princip har ända sedan starten varit att se till att miljön mår bra även i framtiden.

MED SOL- OCH VINDKRAFT ÄNDA SEDAN 2001!