fbpx

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika: Tiistaina 2.4.2019 klo 11.00

Paikka: Ravintola Louhenlinna, Kusnintie 95, 23800 Laitila

Kokoukseen saapuvia pyydetään ilmoittamaan tulostaan 28.3.2019 mennessä numeroon 02-856 526 tai sähköpostitse osoitteeseen tehdas@laitilan.com. Varsinainen ilmoittautuminen kokoustiloissa klo 10.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat ja päätetään valtuutuksesta hallitukselle toimeenpanna maksullinen tai maksuton suunnattu osakeanti ja luovuttaa yhtiön omistamia omia osakkeita. Kullekin osakkeenomistajalle postitetussa kokouskutsussa ja yhtiön kotisivuilla on yksityiskohtaisemmat hallituksen ehdotukset.

LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS OY

Hallitus